Nieuwsbrief

Hier vindt u de laatste nieuwsbrief. Oudere exemplaren kunt u selecteren m.b.v. het menu links.

Vacature landelijk beleidsmedewerker

Sinds 2007 bestaat er in Nederland een landelijk programma voor de prenatale screening, onder regie van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De prenatale screening bestaat uit drie onderdelen: de counseling, de screening op down- edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Dit wordt uitgevoerd in verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen in Nederland. In het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) is een vergunning verstrekt aan acht Regionale Centra (RC’s) voor het coördineren van de screening en borging van de kwaliteit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De RC’s maken gezamenlijk afspraken over de uitvoering van hun taken binnen het Platform RC. Vanaf 2018 zal elke RC regelmatig een kwaliteitsaudit krijgen. Het team van landelijke medewerkers werkt op locatie in Utrecht. Het team bestaat nu uit landelijk beheerders voor het landelijke informatiesysteem.

De regionale centra voor prenatale screening zijn vanwege uitbreiding van hun taken op zoek naar een

 

Landelijk beleidsmedewerker (0,8 fte, werkplek in Utrecht)

 

Functieomschrijving

Je ondersteunt het Platform RC. Je bent secretaris van het Platform RC. Je schrijft discussienota’s en beheert de landelijke documenten van het Platform RC. Je bent secretaris van de kwaliteitsaudit bij de RC’s. Je bent daarmee de constante factor bij alle audits. Je bereidt de audits voor, neemt deel aan het auditteam en maakt verslag van de audit. Je volgt de verbeterpunten op. Je bent in dienst van het Platform RC, je wordt vooralsnog aangesteld bij één van de RC’s en aangestuurd door de voorzitter van het Platform RC.

Taken (optioneel)

 • je bent secretaris van het Platform RC: je bereidt de vergaderingen voor in overleg met de voorzitter, neemt deel aan de vergaderingen en maakt verslag van de vergaderingen.
 • je schrijft discussienota’s voor het Platform RC.
 • je bent secretaris voor de kwaliteitsaudits bij RC’s: je stelt een werkprogramma op voor de kwaliteitsaudits bij de RC’s op, je neemt deel aan de auditcommissie, je bereidt de audits voor, en samen met de auditcommissie visiteer je de RC’s, je rapporteert bevindingen in een rapport en je controleert de afhandeling van de verbeterpunten. De exacte invulling van de audits zal nog voorbereid worden in een werkgroep waarin je ook als secretaris deelneemt.
 • je neemt als secretaris deel aan tijdelijke werkgroepen van het Platform RC.
 • je beheert de landelijke stukken van Platform RC, je werkt ze zo nodig bij en archiveert deze.

 

Profiel

 • je hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau
 • je hebt affiniteit met de gezondheidszorg
 • je bent uitstekend communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • je kunt goed samenwerken
 • je hebt ervaring in het werken in ‘complexe’ of netwerk organisaties
 • je bent kwaliteitsgericht: je werkt accuraat, je stelt hoge eisen aan eigen en andermans werk, je streeft naar voortdurende verbetering en naar borging van de kwaliteit
 • je weet prioriteiten te stellen, je bent organisatorisch sterk, je werkt zelfstandig en gestructureerd
 • je bent vaardig met MS Office en Outlook

 

Arbeidsvoorwaarden

 • tijdelijke aanstelling voor 1 jaar 0,8 fte, met mogelijkheid tot verlenging
 • schaal 10, CAO Universitaire Medische CentraInlichtingen Uw brief met curriculum vitae kunt u vóór 11 september 2017 richten aan Erasmus MC, ter attentie van mevr. drs. J.C.I.Y. Reijerink MHA, kamer Na-1511, postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, of per e-mail naar: prenatalescreening@erasmusmc.nl.Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.
 • Solliciteren
 • Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jacqueline Reijerink, directeur SPSZN in Rotterdam en voorzitter Platform, j.reijerink@erasmusmc.nl of Annette Stolwijk, directeur SPN in Nijmegen, annette.stolwijk@radboudumc.nl.