Echobeoordeling

Het regionaal centrum draagt er zorg voor dat bij alle uitvoerders van de foetale nekplooimeting (NT) en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) een kwantitatieve en een kwalitatieve beoordeling wordt uitgevoerd.

In de keuzelijst links op deze pagina vindt u meer informatie en links met betrekking tot dit onderwerp.