Welkom op de website van het Regionaal Centrum Prenatale Screening noordelijk Zuid-Holland.

Het RCNZH is één van de acht regionale centra die van het Ministerie van VWS een vergunning heeft gekregen voor het faciliteren, borgen en bewaken van de prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten. Deze vergunning is gebaseerd op de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO-vergunning).

Daarnaast is het Regionaal Centrum verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging in de regio. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen zoals deze door de overheid, het RIVM, zijn vastgesteld als leidraad. Voor meer informatie over dit bevolkingsonderzoek verwijzen wij u naar de website van het RIVM:
Downscreening en SEO

Schrijf je nu in voor de NIPT nascholing bij het RCNZH!

Inschrijven NIPT nascholing